නිෂ්පාදන

  • Sprayer and Mist machine

    ඉසිනය සහ මීදුම් යන්ත්‍රය

    විශේෂාංග: 1. දුම් හා ජල මීදුම විවිධ විශේෂ තුණ්ඩ මගින් වටහා ගන්නා අතර දුම හා ජල මීදුමෙහි බලපෑම වඩාත් සුදුසු වේ. දුම් ඉසින නළය සවි කරන්න, දුම විශාලයි, දුමාර බලපෑම වඩා හොඳය, දුමාරය er නකමින් යුක්තය; ජල ඉසින මීදුම් පයිප්පයක් සවි කරන්න, ජල මීදුම් මීදුම ජල බිඳිති අංශු වඩාත් සවිස්තරාත්මක හා ඒකාකාරී වේ, මීදුම් අංශු වඩා හොඳින් පාවෙයි, drug ෂධයේ බලපෑම කල් පවතින අතර වැළැක්වීමේ බලපෑම විශිෂ්ටයි, සැබෑ අතිශය අඩු පරිමාව ඉසින යෙදුම් ආචරණය. 2 ...